Pages

  • शिवकाळ
  • पेशवाई
  • मोडी कागदपत्रे
  • संकीर्ण लेख
  • माझी पुस्तके
  • कविता
  • माझ्याबद्दल
"पुरंदरे" आणि "इतिहासाच्या पाऊलखुणा भाग २" या दोन्ही पुस्तकांची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी तसेच "पेशवाई" आणि "इतिहासाच्या पाऊलखुणा भाग १" ही दोन्ही पुस्तके ऑनलाईन नोंदणी आणि घरपोच मिळवण्यासाठी उपलब्ध असून 'माझी पुस्तके' या मेन्यूवर अथवा संकेतस्थळाच्या उजवीकडे, खालच्या भागात दिलेल्या कोणत्याही लिंकवर क्लिक करा.

श्रीमंत थोरल्या बाजीरावसाहेबांचे मुक्काम

श्रीमंत थोरल्या बाजीराव पेशव्यांचा २८ एप्रिल १७४० रोजी नर्मदेच्या काठी रावेर येथील वाड्यात मृत्यू झाला. मराठ्यांचा हा "ईश्वरदत्त सेनानी" आणि महान पंतप्रधान काळाच्या पडद्याआड गेला. बाजीरावसाहेबांच्या वीस वर्षांच्या आयुष्यात त्यांचे जिवन किती धकाधकीचे गेले याबद्दल पुढील त्यांच्या मुक्कामांवरून अंदाज येईल. हे मुक्काम इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे (म.इ.सा.खंड १ प्रस्तावना) यांनी काढले असून ढोबळमानाने आहेत.

सन १७२० :
एप्रिल ते जून : वर्‍हाड, खानदेश
जुलै : बाळापूर
ऑगस्ट : पुणे
सप्टेंबर :  सासवड, पुणे
ऑक्टोबर : बारामती
नोव्हेंबर : सातारा
डिसेंबर : मोंगलाई (गोदावरीपलीकडील प्रदेशात धावणी)


सन १७२१ :
जानेवारी : सावर्डिया
फेब्रुवारी ते ऑगस्ट : विजापूर
सप्टेंबर, ऑक्टोबर : सातारा
नोव्हेंबर : पिंपरी, पुरंदर
डिसेंबर :  जुन्नर


सन १७२२ :
जानेवारी : जुन्नर
फेब्रुवारी ते मे : कुरकुंभ, सुपे
जुलै ते सप्टेंबर :  सातारा
ऑक्टोबर : सासवड, सुपे
डिसेंबर : मोंगलाई


सन १७२३ :
जानेवारी : बर्‍हाणपूर, हांडे
फेब्रुवारी : बदकशा, झावाब
मार्च : बोरगाव, अशेरी
एप्रिल ते जुन : बुंदेलखंड
जुलै ते ऑक्टोबर : सातारा
नोव्हेंबर : वाई, महाबळेश्वर, प्रतापगड, सातारा
डिसेंबर : माळवा


सन १७२४ :
जानेवारी ते  जुलै : उज्जैन, बुंदेलखंड
जुलै-ऑगस्ट : सातारा
सप्टेंबर-ऑक्टोबर : मोंगलाई, साखरखेडले
नोव्हेंबर-डिसेंबर : बर्‍हाणपूर, माळवा


सन १७२५ :
जानेवारी ते मार्च : माळवा
एप्रिल ते ऑगस्ट : सातारा, माहुली, पुणे
सप्टेंबर ते डिसेंबर : गदग, चित्रदूर्ग इत्यादी


सन १७२६ :
जानेवारी-फेब्रुवारी : बेटावद
फेब्रुवारी  ते मे : श्रीरंगपट्टणम्‌, त्रिचनापल्ली, अर्काट
जून ते सप्टेंबर : सातारा, पुणे
सप्टेंबर ते  डिसेंबर : पंढरपूर, विजापूर


सन १७२७ :
जानेवारी ते जुलै  : मोंगलाई
जुलै - ऑगस्ट :  सातारा
ऑगस्ट ते डिसेंबर :  औरंगाबाद, खानदेश, गुजरात


सन १७२८ :
जानेवारी : धुळे
फेब्रुवारी : पालखेड
मार्च : मुंगी पैठण
एप्रिल ते जुन : पुणे
जुलै ते सप्टेंबर : सातारा
ऑक्टोबर ते डिसेंबर : तुळजापूर, खानदेश


सन १७२९ :
जानेवारी-फेब्रुवारी : खानदेश, नेमाड, बर्‍हाणपूर
मार्च ते जुलै : माळवा, जैतपूर
जुलै ते डिसेंबर : सातारा, सुपे, फलटण, पुणे


सन १७३० :
जानेवारी : पुणे
फेब्रुवारी ते जुलै : उंबरज
जुलै ते ऑक्टोबर : उंबरज, सातारा, पुणे
ऑक्टोबर ते डिसेंबर : खानदेश


सन १७३१ :
जानेवारी ते मार्च : गुजरात, डभई
एप्रिल-मे : सातारा
जुन ते डिसेंबर : सातारा, पुणे


सन १७३२ :
जानेवारी ते मार्च : अलिबाग
मार्च ते जुलै : माळवा
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर : सातारा
नोव्हेंबर - डिसेंबर : मोंगलाई


सन १७३३ :
जानेवारी ते मार्च : मोंगलाई, निजाम भेट
मार्च ते डिसेंबर : अलिबाग, जंजिरा


सन  १७३४ :
जानेवारी ते जुलै : माळवा, दिल्ली, आग्रा
जुलै ते डिसेंबर : सातारा, पुणे


सन १७३५ :
जानेवारी : पुणे
फेब्रुवारी ते जुन : जंजिरा, गोवळकोट
जुलै ते ऑक्टोबर : सातारा,  पुणे
नोव्हेंबर - डिसेंबर : खानदेश, माळवा


सन १७३६ :
जानेवारी ते जुलै : अजमेर, पुष्कर
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर : सातारा, पुणे
नोव्हेंबर - डिसेंबर : खानदेश, माळवा


सन १७३७ :
जानेवारी ते जुलै : भेलशाची स्वारी
जुलै ते सप्टेंबर : सातारा, पुणे
ऑक्टोबर ते डिसेंबर : खानदेश, माळवा


सन १७३८ :
जानेवारी ते जुलै : भोपाळची स्वारी
जुलै ते सप्टेंबर :  सातारा, पुणे
ऑक्टोबर ते डिसेंबर : उत्तर कोकण


सन १७३९ :
जानेवारी ते मार्च : ठाणे, वसई, तारापूर
एप्रिल ते जुलै : खानदेश, वर्‍हाड
जुलै तए ऑक्टोबर : सातारा, पुणे
नोव्हेंबर ते डिसेंबर : खानदेशसन १७४० :
जानेवारी ते एप्रिल खानदेश
२८ एप्रिल - मृत्यूनिरंजन माधव एकबोटे नावाचा बाजीरावांच्या समकालीन कवी त्यांच्याबद्दल लिहीतो- "शाहू भूपतीचा प्रधान । बाजीराव बल्लाळ पृथ्वीरत्न । परम यशस्वी पावन गुण । भूपाळ मंडळी शिरोमणी ॥".© kaustubhkasture.in