Pages

  • छत्रपती शिवाजी महाराज
  • समर्थ रामदासस्वामी
  • पेशवाई
  • मोडी कागदपत्रे
  • संकीर्ण लेख
  • माझी पुस्तके
  • कविता
  • बखरीतील गोष्टी

समर्थांचे शिवछत्रपतींना पत्र (हस्तलिखीत)

इ.स. १६७२ मध्ये समर्थ रामदासस्वामींनी शिवाजी महाराजांना पाठवलेले एक दिव्य पत्र. महाराजांचे यथार्थ आणि मोजक्या शब्दात वर्णन समर्थ करतात- श्रीमंतयोगी ! जाणता राजा ! शिवकल्याण राजा !! सदर पत्र असे-© All rights reserved